ENTREPRENAD OCH BYGGSERVICE

MOT FÖRETAG, FASTIGHETSÄGARE & OFFENTLIG FÖRVALTNING

1978

GRUNDADE 

Bengt Granflo företaget

med bas i Åseda

37

MEDARBETARE

bidrar med sina kunskaper,

erfarenheter och engagemang

100 mkr

I OMSÄTTNING

Vi har växt kontinuerligt

och omsätter 2016 ca 100 mkr

DEN ENKLA VÄGEN

- så här går det till med Granflo Bygg

IDÉ

PRIS

UTFÖRANDE

SKISS

PROJEKTERING

ÖVERLÄMNING

Har du en idé?

REFERENSOBJEKT