Boklok Älvängen Göteborg

BoKlok Älvängen i samarbete med Anebyhusgruppen Volymhus

BESKRIVNING

I kv Älvängen i Göteborg uppför vi 50st parhus i samarbete med Anebyhusgruppen åt beställaren BoKlok

TID

mars-17 - aug-17

REFERENS

Peter Bosson
- VD Anebyhusgruppen