Pågående projekt

Åsedaskolan

Publicerad 2019-04-26

I sommar påbörjas renovering och tillbyggnad av Åsedaskolan. Vi har fått uppdraget av AB Uppvidingehus att utföra totalentreprenaden. De befintliga delarna ska i huvudsak göras under sommarlovet och därefter kommer tillbyggnaden att utföras. Projektet i sin helhet skall vara färdigställt till sommaren 2020.