Vi är ett komplett byggföretag som utför allt från projektering till färdigställande.
Vi har växt stadigt från starten 1978 och är idag ca 85 medarbetare.
Vi utför alla typ av entreprenader och byggservice till största delen gentemot företag, fastighetsägare, och offentlig förvaltning.
Vårt verksamhetsområde ligger främst i Kronoberg, Blekinge, Kalmar och Jönköpings län.
Men vi utför även entreprenader på förfrågan runt om i landet.

 

Företaget ägs idag av Christer Karlsson, Jörgen Rosenholm, Andreas Edvardsson och Morgan Berglund.

 

Vi tar din integritet på allvar, läs mer om vi hur arbetar i vår integritetspolicy

 

Missa inte vår katalog för vårt jubileum  

 

VÄRDEGRUND

Bolagets värdegrund är gemensam för alla medarbetare och ger oss en stabil plattform att bygga bolaget på. Vidare hjälper den vår personal att fatta dagliga beslut som ligger i linje med våra mål och visioner.

  • Alla våra beslut dagligen ska ligga i våra kunders och andra intressenters intresse. Kunden är grunden för hela verksamheten och även vår största marknadsförare. Ärlighet ska genomsyra hela verksamheten från kalkyl till färdigställande
  • Vi ska alltid arbeta i ett trivsamt klimat med våra kollegor, samarbetspartners och kunder. Vi ska känna till våra skyldigheter, befogenheter samt rättigheter. Detta ska verka till låg personalomsättning och hög medarbetar/kundnöjdhet. Vi ska helt enkelt vara enkla att jobba med.
  • Vi ska arbeta för att uppfattas som ärliga, kompetenta, ansvarsfulla samt engagerade. Detta ska rendera i att våra samarbetspartners och kunder känner ett stort förtroende för vårt bolag. För att uppnå detta ska vi systematiskt och långsiktigt förbättra samt utveckla vår verksamhet.

FÖRETAGSPOLICY

Granflo Bygg AB utför entreprenader och byggservice mot företag, fastighetsägare och offentlig förvaltning. 

Företagets mål är långsiktiga samarbeten och ständig förbättring av miljö- och kvalitetsarbetet genom att:

  • Alla beslut dagligen ska ligga i våra kunders och andra intressenters intresse för att skapa långsiktiga samarbeten. 
  • Vägleda så att kostnad och miljöpåverkan blir minimal genom hela projektets livslängd
  • Högsta kvalitet skall genomsyra hela organisationen.
  • Vi ska alltid arbeta i ett trivsamt, ärligt och säkert klimat med våra kollegor, samarbetspartners och kunder
  • Medarbetare och våra leverantörer ska klara våra uppsatta krav gällande kompetens, kvalitet, miljö & arbetsmiljö
  • Följa lagar och andra krav som ställs på verksamheten

DEN ENKLA VÄGEN

- så här går det till med Granflo Bygg

IDÉ

PRIS

UTFÖRANDE

SKISS

PROJEKTERING

ÖVERLÄMNING