VI KAN NÄSTAN ALLT

- det vi inte kan, kan våra samarbetspartners

 

När Granflo Bygg grundades 1978 var verksamheten främst baserad på byggnation utav monteringsfärdiga trähus. 
Inriktningen har sedan dess lagts om mer mot industri och kontorsbyggnader som är den största delen av vår verksamhet.

För att slutföra ett byggprojekt med bra resultat kräver det ödmjukhet, noggrannhet och engagemang av samtliga entreprenörer.
Vi har genom vårt sätt att arbeta under åren byggt upp ett brett kontaktnät som vi tar hjälp av för att utföra samtliga moment med högsta kvalitet.

Alla byggprojekt är olika både vad det gäller storlek, utformning och kravbild från beställaren.
Som beställare av en industri- eller kontorsbyggnad behöver man funktionella flöden ihop med pågående verksamhet medan man i bostadsprojekt kanske oftare förväntar sig en hög finish och kundanpassade löningar. 

Vi har genom åren utfört en mängd olika typer av projekt, allt från stora industribyggnader till villor, förskolor, äldreboende och lägenhetshus.
Vi har därmed både bredden och specialistkompetensen att anpassa vår organisation efter varje projekt.  

.

BYGGSERVICE

För att tillgodose behovet vid skador, justeringar och mindre arbeten har vi en byggserviceavdelning med snabb inställelsetid.

MARK

Vi har lång erfarenhet av alla typer av markareten från villor till industrifastigheter och markbeläggningar.