VI KAN NÄSTAN ALLT

- det vi inte kan, kan våra samarbetspartners

 

När Granflo Bygg grundades 1978 var verksamheten främst baserad på byggnation utav monteringsfärdiga trähus. 
Inriktningen har sedan dess lagts om mer mot industri och kontorsbyggnader som är den största delen av vår verksamhet.

För att slutföra ett byggprojekt med bra resultat kräver det ödmjukhet, noggrannhet och engagemang av samtliga entreprenörer.
Vi har genom vårt sätt att arbeta under åren byggt upp ett brett kontaktnät som vi tar hjälp av för att utföra samtliga moment med högsta kvalitet.

Alla byggprojekt är olika både vad det gäller storlek, utformning och kravbild från beställaren.
Som beställare av en industri- eller kontorsbyggnad behöver man funktionella flöden ihop med pågående verksamhet medan man i bostadsprojekt kanske oftare förväntar sig en hög finish och kundanpassade löningar. 

Vi har genom åren utfört en mängd olika typer av projekt, allt från stora industribyggnader till villor, förskolor, äldreboende och lägenhetshus.
Vi har därmed både bredden och specialistkompetensen att anpassa vår organisation efter varje projekt.  

RÅDGIVNING

Vi hälper er gärna så fort ni har börjat tänka i banorna på att bygga. Då kan vi med vår erfarenhet och kunskap vara med och föreslå de mest optimala lösningarna vad gäller utformning och materialval.

PROJEKTLEDNING

Att hålla ihop ett helt byggprojekt kräver både resurser och sakkunskap, vi tror på att göra det enkelt för våra kunder och tillhandahåller därför alla tjänster ifrån bygglovsprocessen till relationsritningar i våra projekt.

KONTROLLANSVARIG

Vi kan tillhandahålla kontrollansvar enligt PBL som krävs vid princip alla typer av bygglovsärenden. Vi är certifierade av SITAC med riksbehörighet N

ENTREPRENADER

Vi utför med fördel entreprenader på totalentreprenad där vi har ansvar för hela projektet och inblandade entreprenörer. Vid totalentreprenader har vi även funktionsansvar och 5 års garanti för hela projektet.

BYGGSERVICE

För att tillgodose behovet vid skador, justeringar och mindre arbeten har vi en byggserviceavdelning med snabb inställelsetid.

MARK

Vi har lång erfarenhet av alla typer av markareten från villor till industrifastigheter och markbeläggningar.