Pågående projekt

Donsö

Publicerad 2019-04-09

Vi har fått i uppdrag att uppföra ett bostadsprojekt på Donsö i Göteborgs skärgård. Ett väldigt speciellt projekt då det byggs i Vidas volymfabrik och allt transporteras med färja till Donsö för montage. Projektet påbörjas under april och består av 60 bostäder. Projektet ska vara klart för inflyttning under 2019.