Järnvägsområdet

Publicerad 2018-08-29

Vi har fått i uppdrag av det kommunala bostadsbolaget Uppvidingehus att uppföra 3 nya huskroppar i Åseda Centrum. Projektet innehåller totalt 35 lägenheter fördelat på tre hus. Byggnationen kommer att utföras i etapper där det första huset kommer att stå klart under 2019, hela projektet ska vara färdigställt under 2020. Vi ska nu dra igång projekteringen av husen och beräknar att påbörja grundarbetena i slutet av 2018.