Pågående projekt

Profilgruppen Presshall TOR

Publicerad 2018-08-29

Vi har fått uppdraget att utföra byggentreprenaden på Profilgruppens nya pressanläggning i Åseda. Projektet kommer att utföras på det nya industriområdet som håller på att tas fram på den södra sidan om RV23 i Åseda. Detta är det första projektet som byggs på den nya området. Presshallen som är ca 15 000 kvm kommer att innehålla plats för två pressanläggningar samt personalrum, kontor m.m. Vi har nu påbörjat markarbeten och sprängning. Byggentreprenaden ska vara färdigställd i oktober 2019 därefter följer en del processarbeten innan anläggningen kan tas i bruk.    

 

Bild över området som nu håller på att beredas