Profilgruppen TOR

Publicerad 2019-05-26

Nu börjar de tunga arbeten på byggsidan att bli klara på Profilgruppens nya anläggning på nästan 15 000 kvm. Detta firades med taklagsfest i veckan. Nu börjar maskininstallationerna att ta fart på allvar som utförs av montörer från europas alla hörn. Vi påbörjade projektet med markarbeten och sprängning i juli 2018 och nu är vi så långt att vi ska påbörja finarbeten med personlrum m.m. Vårt uppdrag beräknas vara klart under oktober och produktionen beräknas komma igång runt årsskiftet.