Pågående projekt

Tillbyggnad av Spaljisten

Publicerad 2020-11-10

På Spaljisten i Åseda är arbetet med den nya tillbyggnaden i full gång. Montage av stålstommen pågår parallellt med att de sista grundarbeterna färdigställs.