Lintex Nordic Group AB

Lintex i Nybro valde oss som totalentreprenör för deras tillbyggnad av 2 800 kvm lager samt 150 kvm matsal. Designen på matsalen stod Christian Halleröd för, vi höll i hela processen från idéskiss, byggnation till relationshandlingar.

BESKRIVNING

Designförslaget från Christian ställde höga krav på oss att ta fram en konstruktion som inte påverkade hans idé och vision. Det slutade med att Martinsons limträ hjälpte oss att ta fram en balk med 20m spännvidd utan nedböjning. Balken blev 2,4m hög och fick specialtillverkas manuellt utanför deras produktionslina. 
Projektet innebar även mycket andra specialtillverkade produkter såsom köksinredningen, perforerad aluminium på fasaden och utemöbler. 
I tillbyggnaden av lagret låg den stora utmaningen i att behålla de gamla lasthusen i drift under tiden vi byggde en nybyggnad över dom.

TID

November 2014 - September 2015

REFERENS

Paul Magnusson
- VD Lintex Nordic Group