Om- och tillbyggnad av Olofsgården

Vi fick uppdraget av AB Uppvidingehus att utföra totalentreprenaden av om- & tillbyggnad av äldreboendet Olofsgården i Åseda. Projektet innefattar rivning av en hel avdelning (ca 1 000 kvm), 1200 kvm tillbyggnad samt ombyggnad av en avdelning (ca 800 kvm)

BESKRIVNING

Det här projektet innebar att bygga en helt ny avdelning med moderna och anpassade lägenheter, det ställer krav på oss att genom hela projektet använda tillgänglighetsanpassade lösningar och produkter
Vid projekteringen av tillbyggnaden föreslog vi tillsammans med våra underentreprenörer beställaren en rad energiförbättrande åtgärder, till exempel att vi skulle byta fjärrvärmen mot bergvärme så man kan ta kyla till ventilationen och storköket från bergvärmehålen och slopa de befintliga kylaggregaten, utöka solcellsanläggningen och förbättra isoleringen i väggarna. Detta innebär att byggnaden blir ett nollenergihus dvs, att den producerar mer energi än den använder. Den här installationslösningen är unik i Sverige och KTH gör nu en studie på denna.

TID

September 2014 - November 2016

REFERENS

Stefan Carlsson
- Fastighetsingenjör AB Uppvidingehus