Spaljisten AB

Vi har under 15-års tid utfört utökningar av produktionslokaler och kontor åt Spaljisten. Totalt handlar det om ca 30 000 kvm produktionsyta samt ombyggnad av kontor och anpassningar för nya produktionslinjer.

BESKRIVNING

Projekten omfattar stora hallar, med fribärande konstruktioner upptill 36m som byggs ihop med befintliga byggnader. Byggnader uppförs i regel samtidigt som beställaren har full verksamhet, detta ställer stora krav på oss som entreprenörer för att förhindra driftsstörningar för beställaren. Senaste tillskottet är en 6000 m2 stor produktionshall som färdigställs under 2021.

TID

1997 - Framåt

REFERENS

Johan Enocson
- ägare Spaljisten AB