kv. Sunagård - Nybyggnad av LSS-boende

Vi har på totalentreprenad uppfört ett LSS-boende i Lenhovda åt Uppvidinge kommun.

BESKRIVNING

Byggnaden utfördes i lösvirke vilket ställer stora erfarenhetskrav på medarbetarna för att lösa detaljer på plats. Projektet innehöll även höga akustiska krav på innerväggarna där akustikspecialister var inblandade för att vi skulle lösa det på bästa sätt.

TID

December 2013 - September 2014

REFERENS

Stefan Carlsson
- Fastighetsingenjör AB Uppvidingehus