Åseda Eltjänst AB

Åseda Eltjänst gav oss förtroendet att både rita och utföra byggentreprenaden av deras nya butik och kontor på bästa exponering längs rv 23. Vi var med och gjorde det enkelt för beställaren under hela processen från idé till slutbesked och inflyttning.

BESKRIVNING

I detta projektet låg den stora utmaningen i att bygga kostnadseffektivt med hög energiprestanda och samtidigt göra en estetisk byggnad. Det har visat sig att byggnaden endast drar 30kWh/kvm vilket är långt under kraven för denna typen utav byggnader samtidigt som vi har fått mycket positiv respons på exteriören. Detta är ett projekt vi och beställaren är nöjda och stolta över!

TID

September 2013 - April 2014

REFERENS

Peter Mattson
- vd Åseda Eltjänst AB