Nybyggnad av tre stycken flerbostadshus, Järnvägsgatan Åseda

Ännu en gång har vi fått äran att bygga bostäder åt AB Uppvidingehus. Totalt handlar det om 35 lägenheter fördelade på 3 huskroppar.

BESKRIVNING

Husen är uppförda i fyra våningar med prefabricerade betongelement. Byggnaderna håller en hög energiprestanda som kompletteras genom solceller med laddbar batterianläggning samt återanvändning av regnvatten.

TID

Augusti 2018 - Juli 2020

REFERENS

Rickard Gustafsson
- VD AB Uppvidingehus