Under 2020 skrev vi ett 4-årigt Ramavtal med Vida Building AB!

BESKRIVNING

Avtalet omfattar montage av cirka 300 lägenheter om året. Under hösten 2020 monteras de första etapperna i Alvesta och Nässjö.

TID

2020 - 2023

REFERENS

-