Montage och färdigställande av bostadsrätter i Limhalm.

Ett samarbete mellan Anebyhusgruppen och Ikano bostad där vi har fått förtroendet av Anebyhusgruppen att montera och färdigställa.

BESKRIVNING

Projektet består av totalt 20 stycken bostadsrättshus.

TID

2019-2020

REFERENS

Pierre Adolfsson
- Affärsområdeschef Anebyhusgruppen