Montage och färdigställande av bostadsrätter

Ett samarbete mellan Anebyhusgruppen och Ikano bostad där vi har fått förtroendet av Anebyhusgruppen att montera och färdigställa.

BESKRIVNING

Knoppa - Under 2020 monterade och färdigställde vi 20 st bostadsrättshus i Limhamn, Malmö. Växa - Under våren 2021 påbörjas arbetet med montage och färdigställande av 7 byggnader innehållande 29 bostadsrätter i Kungälv. Putsa - Under våren 2021 påbörjas arbetet med montage och färdigställande av 6 byggnader innehållande 26 bostadsrätter i Malmö.

TID

2019-pågående

REFERENS

Pierre Adolfsson
- Affärsområdeschef Anebyhusgruppen